Croeso

Cilwg Meats

Cynnyrch Maes am Flas

Mae Cilwg Meats wedi’i leoli yn Llandyfaelog, sir Gaerfyrddin ac yn cael ei redeg gan dîm tad a’i ferch, sef Ryan, milfeddyg sydd – mwy neu lai – wedi ymddeol a Beth, perchennog TP Feeds. Mae gennym y brwdfrydedd i fagu cynnyrch o’r ansawdd uchaf fel y gellwch ei fwynhau am brysiau gwych, gyda’r bwriad o wneud cigoedd cynnyrch maes ar gael i bawb. Credwn daw’r cig mwyaf blasus o anifeiliaid hapus; dyna pam mae’n hanifeiliaid i gyd yn anifeiliaid cynnyrch maes. Ac wrth ddweud ‘cynnyrch maes’, rydym yn golygu ‘cynnyrch maes’; mae’r gwartheg a’r moch yn cael eu geni tu allan, a’u magu tu allan drwy gydol eu bywydau – ond am ein bod yn byw yn ne Cymru, mae ganddynt gysgodfannau gallant fynd i mewn ac allan iddynt fel y mynnent!

Fel y soniwyd, ein blaenoriaeth yw lles yr anifeiliaid sydd yn dibynnu arnom; o ganlyniad, dewisom barhau ar raddfa fach fel y gallwn rhoi yr amser a’r sylw sydd angen arnynt. Mae’n sicr ein bod yn dilyn y mantra o ansawdd dros maint!

Fe werthwn ein cig yn uniongyrchol o’r fferm, a hefyd fe allwn gludo’r cig gan ddefnyddio gwasanaeth dibynadwy 24-awr.